Συνέδριο με θέμα: "Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στην Ελλάδα", Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης 1-3 Απριλίου 2016

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα του συνεδρίου από τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ