ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Ιωάννης Μ. Κονιδάρης
Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος
Δ.Ν.-Δικηγόρος Λέκτορας Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών
 
Αντιπρόεδρος Αρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμάς
Καθηγητής Κανονικού Δικαίου Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Ταμίας Αθανάσιος Κόντης
Δ.Ν. - Δικηγόρος
 
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Ζωή Καραμήτρου - Σταθοπούλου
Δ. Ν. - Δικηγόρος - Ειδική Επιστήμων στον "Συνήγορο του Πολίτη"